COMMUNICATIVE AND COLLOQUIAL "ARSENAL" OF ART LANGUAGE IN THE GROTESQUE DOMINATED CREATIVITY OF WITOLD GOMBROVICH

Author(s): 
List of sections: 
Language theory
Mounth / Year: 
2016, мая
Issue of the journal: 
10
Pages: 
15-28
Type of the article: 
Scientific article
Code: 
-
Abstract: 

The communicative dynamics created and supported by the colloquial "elements" of the art text arises in the field of complex interaction of a variety of elements of language, metalanguage and extra-language nature. The image of the Reader "inlaid" in the consciousness of the Author is like "dictating the password" needed to open the philosophical and aesthetic discourse in the art-"colloquial" environment, participating in the text-formation process, "prompting" own expectations, asking questions the Author "answers" with the new questions. This interactive-interrogative exchange sets in motion the powerful colloquial circulation "rotating" both the text and the extra-text space, at the same time accompanied and recreated by the grotesque artistic manner of expression.

Keywords: 
communication, colloquial, artistry, cognitivity, pragmatics, grotesque, Author, Reader.
References: 

1. Apresjan 1986: Apresjan, Ju. Nekotor'ie soobrazhenija o dejksise v svjazi s ponjatiem naivnoj modeli mira [Some considerations about the deixis in relation to the concept of the naive model of the world]. V: Teoria tekstu. Zbiór studiów. (red.) T. Dobrzyńska, Kraków – Wrocław., Ossolineum, 1986., pp. 83–98.
2. Vertlevski 1995: Wiertlewski, S. Pytania bez odpowiedzi. Pytania jako pośrednie akty mowy [Questions without answers. Questions as indirect speech acts]. – Poznań., Wydawnictwo Sorus, 1995.
3. Vezhbicka, Vezhbicki 1968: Wierzbicka, A., Wierzbicki, P. Praktyczna stylistyka [Practical stylistics]. – Warszawa., Wiedza Powszechna, 1968.
4. Vater 2009: Vater, H. Wstęp do lingwistyki tekstu. Struktura i rozumienie tekstów [Introduction to text linguistics. The structure and comprehension of texts]. – Wrocław., Atut, 2009.
5. Visochan'ski 2005: Wysoczański, W. Jęzkowy obraz świata w porównaniach zleksykalizowanych na materiale wybranych języków [Language picture of the world in lexical comparisons on the material of selected languages]. – Wrocław., WUW, 2005.
6. Vishnevski 1994: Wiśniewski, M. Strukturalna charakterystyka polskich wypowiedzi niezdaniowych [Structural characteristics of the Polish non-propositional expressions]. – Toruń., UMK, 1994.
7. Dobzhin'ska 1988: Dobrzyńska, T. Rzeczy w świecie poety. W: Profilowanie w języku i w tekście [Things in the world of the poet. In: Profiling in language and text], (red.) J. Bartmiński, R. Tokarski. - Lublin., WUMCS, 1988. – Pp. 355–372.
8. Zalevskaja 2012: Zalevskaja A.A., Znachenie slova i metafora „zhivoj polikodovyj gipertekst” [Meaning of the word and the metaphor "live polycode hypertext"]. In: Ways of solving crisis phenomena in Pedagogics, Psychology and Linguistics: Materials digest of the XXXI International Research and Practice Conference and the III stage of the Championship in pedagogical and psychological sciences, the II stage of the Championship in philological sciences. – London., IASHE, 2012., pp. 189–191; Access mode: http://gisap.eu/ru/node/12631.
9. Zalevskaja 2013: Zalevskaja A.A., Chto tam – za slovom? [What is there - behind the word?] In: Verbal Culture of the Humanity through the Prism of Ages: Materials digest of the LVIII International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in Philological Sciences. – London., IASHE, 2013., pp. 28–31; online resource: http://gisap.eu/ru/node/29004.
10. Jodlovski 2003: Jodłowski, S. Próba zarysowania polskiego systemu części mowy. W: Współczesna polszczyzna 6. Wybór opracowań. Części mowy [An attempt to outline the Polish system of parts of speech. In: Modern Polish 6. Selected works. Part of speech]. (red.) J. Bartmiński, M. Nowosad Bakalarczyk. – Lublin., WUMCS, 2003., pp. 35–38.
11. Kiklevich 2004: Kiklewicz, Al. Podstawy składni funkcjonalnej [Basics of the functional syntax]. – Olsztyn., UWM, 2004.
12. Lee 2013: Lee, Valentin. Aktualizacija propozicional'nogo soderzhanija slova (k probleme ontologii ponjatija slovesnoj kul'tury) [Updating the propositional contents of the word (to the problem of the verbal culture concept ontology)]. In: Verbal culture of the humanity through the prism of ages (London, July 18 - July 23, 2013). – London., Published by IASHE, 2013., pp. 25-28; Access mode: http://gisap.eu/ru/node/28828
13. Mushin'ski 1988: Muszyński, Z. „Profilowanie” profilowania. W: Profilowanie w języku i w tekście ["Profiling" of the profiling. In: Profiling in language and text], (red.) J. Bartmiński, R. Tokarski. – Lublin., WUMCS, 1988., pp. 19–34.
14. Novak 2000: Nowak, I. Implicytne performatywy w języku rosyjskim i ich rola w konwersacji [Implicit performatives in Russian and their role in the conversation]. – Katowice., Uniwersytet Śląski, 2000.
15. Nicolova 1984: Nicolova, R. Pragmatichen aspekt na izrechenieto v b#lgarskija ezik [Pragmatic aspect of the sentence in the Bulgarian language]. – Sofija., Narodna prosveta, 1984.
16. Pajdzhinska 1988: Pajdzińska, A. Profilowanie w tekście poetyckim. W: Profilowanie w języku i w tekście [Profiling the poetic text. In: Profiling in language and text], (red.) J. Bartmiński, R. Tokarski. – Lublin., WUMCS, 1988. - pp. 343–353.
17. Hamze 2010a: Hamze, D. Filosofija na Formata v tvorchestvoto na Vitold Gombrovich. V: Dumi sreshhu dogmi. Sbornik s dokladi ot Dvanadesetata nacionalna konferencija za studenti, doktorati i srednoshkolci. – Plovdiv., Kontekst, 2011. - Pp. 196-206.
18. Hamze 2010b: Hamze, D. Iterativnata modalnost kato kulturogema v tvorchestvoto na Vitold Gombrovich. V: Nauchni trudove na PU „P. Hilendarski” [Philosophy of form in the works of Witold Gombrowicz. In: Words against dogmas. Proceedings of the Twelfth National Conference for students, PhDs and the high school], Vol. 48, Part. 1, SB. A, 2010., pp. 373–384.
19. Hamze 2011: Hamze, D. Arhetipnata anatomija na ezika kato demistifikator na ezikovija kanon (po „Kosmos” na Vitold Gombrovich). V: Istina, mistifikacija, l#zha v slavjanskite ezici, literaturi i kulturi [The archetypal anatomy of language as the language demystificator canon (in "Cosmos" by Witold Gombrowicz). In: Truth, mystification, lies in the Slavic languages, literatures and cultures]. – Sofija., Lektura, 2011., pp. 145–154.
20. Hamze 2012a: Hamze, D. Evristika na slovoto. Transgresivnite inovacii na pisatelja (vrhu tekstove na Vitold Gombrovich). V: Godishnik Nauka – Obrazovanie – izkustvo [The language of obfuscation of Gombrowicz - an effective strategy in fighting against the invasion of a shape. In: Slavic Studies in a globalized world - challenges and perspectives]. Vol. 6, Part. 2. Blagoevgrad: Sjuz na uchenite – Blagoevgrad., 2012., pp. 173–180.
21. Hamze 2012b: Hamze, D. Ezikovata ekvilibristika na Gombrovich – efektivna strategija v borbata sreshhu nashestvieto na Formata. V: Slavistikata v globalnija svjat – predizvikatelstva i perspektivi [The language of obfuscation of Gombrowicz - an effective strategy in fighting against the invasion of a shape. In: Slavic Studies in a globalized world - challenges and perspectives]. – Blagoevgrad., Universitetsko izdatelstvo „Neofit Rilski”, 2012., pp. 205–214.
22. Hamze 2013a: Hamze, D. Oksimoront – groteskovata armatura v tvorchestvoto na V. Gombrovich. V: Aktualni problemi na blgaristikata i slavistikata. Vtora mezhdunarodna konferencija, 9 – 10 noemvri 2012 g., Veliko Trnovo: VTU „Sv. sv. Kiril i Metodij” [The language of obfuscation of Gombrowicz - an effective strategy in fighting against the invasion of a shape. In: Slavic Studies in a globalized world - challenges and perspectives. Second International Conference, November 9-10, 2012, Veliko Tarnovo: University "St. St. Cyril and Methodius"], 2013., pp. 414–423.
23. Hamze 2013b: Hamze, D. The Grotesque Fixture Named Oxymoron (on works by W. Gombrowicz). In: Applied and Fundamental Studies. Hosted by the Publishing House “Science and Innovation Center”. - St. Louis, Missouri, USA, 2013., pp. 383–390.
24. Hamze 2013v: Hamze, D. Filosofsko-jesteticheskie i lingvo-pragmaticheskie resursy groteska (na materiale tvorchestva V. Gombrovicha) [Philosophical-aesthetic and linguo-pragmatical resources of the grotesque (on materials of works by W. Gombrovich)]. In: Verbal culture of the humanity through the prism of ages (London, July 18 - July 23, 2013). – London., Published by IASHE, 2013., pp. 51–56; Access mode: http://gisap.eu/ru/node/28670
25. Hamze 2014a: Hamze, D. «Za» i «protiv» stilistik. V: TEKST, KONTEKST, INTERTEKST. Sbornik nauchnyh statej. Vinogradovskie chtenija ["Pros" and "Cons" of styles. In: TEXT, CONTEXT, INTERTEXT. Collection of scientific articles. Vinogradov readings]. Vol. 2. – Moskva., VividArt, 2014., pp. 15–24.
26. Hamze 2014b: Hamze, D. Groteskata v kognitivno-pragmatichen rakurs (vrhu material ot tvorchestvoto na Vitold Gombrovich)., Spostavitelno ezikoznanie [Grotesque in cognitive-pragmatic perspective (on materials from the works by Witold Gombrowicz)., Comparative Linguistics], kn. 4. - Sofija., 2014., pp. 41–54.
27. Hamze 2015: Hamze, D. Rol' dejksisa v groteskogeneze [Role of deixis in the genezis of the groteque]. In: Development of language systems in the context of accelerated dynamics of public relations. - London, Published by IASHE, 2015., pp. 27–35; Access mode: http://gisap.eu/ru/node/66329
28. Choran 2006: Choran, E. Narchnik po razlozhenie. – Sofija., Fakel Ekspres, 2006.