PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE PROJECT OF THE UNIVERSAL ALPHABET FOR SOLUTION OF PROBLEMS OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATION

List of sections: 
Applied and mathematical linguistics
Mounth / Year: 
2013, March
Issue of the journal: 
1
Pages: 
65-69
Type of the article: 
Scientific article
Abstract: 

Perspective approaches for choice of the main set of letters of the Universal Alphabet, and questions for further researches involving linguists of the world are considered in the article.

Keywords: 
phonetics, IPA, transcription, transliteration, expanded English alphabet, expanded Italian alphabet, universal alphabet
References: 

1. Aleksakhin A. N. "Kitaiskii alfavit: nachal'nyi uroven'" ["Chinese alphabet: entry level"] M.: AST, "Vostok – Zapad", 2008. 124 p.

2. Alekseeva N. K., Nekhai O. A., "Russko – ital'yanskii, ital'yansko – russkii razgovornik" ["Russian - Italian, Italian - Russian phrasebook"]. Minsk, OOO "Kuz'ma", 2003. 240 p.

3. Vetash V. "Mezhdunarodnyi prakticheskii alfavit Interbet" ["International practical alphabet Interbet"] p. 27, Available at: http://www.astrolingua.spb.ru/ENGLISH/inter_eng.htm(data obrashcheniya 20.06.2012)

4. Zinder L. R. "Obshchaya fonetika" ["General Phonetics"], 2nd edition., M.: Akademiya, 2007, 576 p.

5.Lunacharskii A. "Latinizatsiya russkoi pis'mennosti":"Kul'tura i pis'mennost' Vostoka" ["Romanization of Russian Literature", "Culture and Literature of the East"], №6, 1930, p. 20-26, . [Elektronnyi resurs]: sait – URL http://miresperanto.narod.ru/o_russkom_jazyke/lunacharskij.htm(data obrashcheniya 20.06.2012)

6. Kodzasov S. V., Krivnova O. F., "Obshchaya fonetika." ["General Phonetics"], Moskva; RGGU, 2001., 592 p.

7. Vikipediya. "Reforma russkoi orfografii 1918 goda" [Wikipedia. "The reform of Russian orthography, 1918"]  Available at: http://ru.wikipedia.org/wiki/Reforma_russkoi_orfografii_1918_goda(data obrashcheniya 20.06.2012)

8. Bektur A. gazeta "Obshchestvennaya pozitsiya" ["Common Position"], Almaty, 27.06.2012, pp. 23

9. Foli Dzh. "Entsiklopediya znakov i simvolov" ["Encyclopedia of signs and symbols"] Moskva, "Veche", 1997, pp.512.

10. Yartseva V.N., Vinogradov V.A., Sazonova I.K., Ganieva T.A., Arutyunova N.D., Gak V.G.,

 Gamkrelidze T. V., D'yakonov I.M., Karaulov Yu.N., , Klimov G.A., Kolshanskii G.V., Solntsev  V.M., Stepanov G. V., S. Stepanov Yu.S. "Lingvisticheskii entsiklopedicheskii slovar'" ["Linguistic Encyclopedic Dictionary"], Moskva; Sovetskaya entsiklopediya [Soviet encyclopedia], 1990, 688 p.

11. FranklinB. "Franklin'sPhoneticAlphabet". Available at: http://www.omniglot.com/writing/franklin.htm (date of access 20.06.2012)

12. ISO 639-2 LanguageCodes. Available at: http://www.loc.gov/standards/iso639-2/langhome.html (date of access 20.06.2012)

13. Luthy Ch. "Universal alphabet" The library of University of Toronto, N209523, International Copyright Union, London 1918, Braunworth Press, Brooklyn, N.Y., 1918, pp. 81

14. MaloneJ. "Unifonalphabet", 1950 Available at: http://www.omniglot.com/writing/unifon.htm(date of access 20.06.2012)

15. Wells Jh., House J. “Sounds of the International Phonetic Alphabet”. Available at: http://www.phon.ucl.ac.uk/shop/soundsipa.php