GROTESQUE-COMMUNICATIVE FUNCTIONS OF SYNTAX AS THE POWERFUL STIMULUS FOR DEVELOPMENT OF LANGUAGE CULTURE (ON THE MATERIALS OF WORKS BY WITOLD GOMBROWICZ)

Author(s): 
List of sections: 
Language theory
Mounth / Year: 
2017, September
Issue of the journal: 
14
Pages: 
25-30
Type of the article: 
Scientific article
Abstract: 

The broad understanding of syntax as a complex, dynamic and inspiringly creative system for linear organisation of lexis, with a semantic and communicative purpose, illustrated by the production of text, predetermines its essential role in the generation of grotesque verbal images. The syntactic resources of language (including the wide semantic scope of the conjunction and, the overall character of the predicates, the non-nominative constructions, the sentence equivalents and ellipsis, the meta-textual operators) for new and unforeseen textual decisions allow the grotesque to rhematize its semantic content and to use it in a dynamic communicative exchange, enriching the individual and the general linguistic culture by constituting an impetus in its development.

Keywords: 
language, syntax, grotesque, communication, language culture
References: 

1. Gombrovich 1956: Gombrowicz, W. Ferdydurke. – Warszawa., Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956; sokr. F.
2. Gombrovich 1986: Gombrowicz, W. Trans-Atlantyk, Dzieła, tom III. – Kraków., Wydawnictwo Literackie, 1986; sokr. TA.
1. Vezhbicka 2004: Wierzbicka, A. Metatekst w tekście. - Warszawa., Bartmiński, J. Tekstologia. - Lublin., UMSC, 2004, 109-120.
2. Vishnevski 1994: Wiśniewski, Marek. Strukturalna charakterystyka polskich wypowiedzi niezdaniowych. – Toruń., UMK, 1994.
3. Gzhegorchikova 2001: Grzegorczykowa, R. Wprowadzenie do semantyki językoznawczej. – Warszawa., PWN, 2001.
4. Kibrik, A.E. 1993: Je. Sepir i Sovremennoe jaz'ikoznanie. V: Sepir, Je. Izbrannye trudy po jazykoznaniju i kul'turologii [E. Sapir and contemporary linguistics. In: Sepir, E. Selected works on Linguistics and Cultural studies]. – Moskva., «Progress», «Univers», 1993, 5-22.
5. Kiklevich 2004: Kiklewicz, Al. Podstawy składni funkcjonalnej. – Olsztyn., UWM, 2004.
6. Majenova 2004: Mayenowa, M.R. Tekst literacki – pojęcie całości i pojęcie ramy. W: Bartmiński, J. Tekstologia. – Lublin., UMSC, 2004, 17–32.
7. Nagurko 2002: Nagórko, Alicja. Zarys gramatyki polskiej. – Warszawa., PWN, 2002.
8. Sepir 1993: Sepir, Je. Izbrannye trudy po jazykoznaniju i kul'turologii[Selected Works on Linguistics and Cultural Studies]. – Moskva., «Progress», «Univers», 1993.
9. Slavkova 2005: Sławkowa, E. Style konwersacyjne w perspektywie komunkacji międzykulturowej. – Warszawa., POSTSCRIPTUM, 2005, 2 (50), 46–58.
10. Hamze 2015: Hamze, D. Kommunikativno-razgovornyj „arsenal” hudozhestvennogo jazyka v groteskno dominirovannom tvorchestve Vitol'da Gombrovicha. In: Development of the spoken and written language at the current stage of the intensive information turnover [Communicative and colloquial "arsenal" of the artistic language in the grotesque-dominated works by Witold Gombrowicz. In: Development of the spoken and written language at the current stage of the intensive information turnover]. – London., IASHE, 2015, 23-33. Access mode: http://gisap.eu/ru/node/76763#comment-775025. https://doi.org/10.18007/gisap:ps.v0i10.1277