THE CONCEPT OF "MUSIC" IN THE CONTEXT OF GLOBAL TERENDS OF THE EURASIAN CULTURES DEVELOPMENT

Author(s): 
List of sections: 
Philological sciences - Open specialized section
Mounth / Year: 
2015, September
Issue of the journal: 
8
Pages: 
8-12
Type of the article: 
Scientific article
Abstract: 

The report is focused on the concept of "music", which is revealed in the context of global trends of Eurasian cultures’ development. On the basis of lexical, historical, mythological, philosophical and culturological analysis the author makes conclusions about global dissemination of this concept in all cultures in Eurasia; the author discloses the peculiarities and the General principles of its functioning in the European and Asian cultures in terms of development of the Eurasian biculture; the author makes a conclusion about the losses and, at the same time, the expansion of its semantic field in the context of globalization.

Keywords: 
music, biculture, Eurasia, world music, soul music, and instrumental music
References: 

1. Tolkovyi slovar' inostrannykh slov L.P. Krysina. [Explanatory Dictionary of Foreign Words by L.P. Krysina] – Moskva., Russkii yazyk [Russian language], 1998.
2. Bol'shoi slovar' inostrannykh slov [Grandd of foreign words]., Publisher «IDDK», 2007
3. Novyi slovar' inostrannykh slov [A new dictionary of foreign words]., by EdwART, 2009.
4. Polnyi slovar' inostrannykh slov, voshedshikh v upotreblenie v russkom yazyke [Complete dictionary of foreign words used in the Russian language] - Popov M., 1907.
5. Fogarashi, "Studia Slavica", – V. 4., 1958., p. 66.
6. Muzyka. Google. Perevodchik [Music. Google. Translator]., [Electronic recourse]., Available at: https://translate.google.com/#auto/az/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
7. S.Sh. Ayazbekova, Kartina mira etnosa: Korkut-ata i filosofiya muzyki kazakhov [Ethnic picture of the world: Korkut-ata and the Kazakhs’ music philosophy] – Almaty., 1999. – 221 p.
8. G.A. Tkachenko, Kosmos muzyka, ritual: Mif i estetika v «Lyuishi chun'tsyu» [Cosmos, music, ritual: Myth and aesthetics in the “Lyuishi chun'tsyu”] – Moskva., Nauka [Science]. Glavnaya redaktsiya vostochnoi literatury [Main editor's office on the Eastern literature], 1990., p. 47.
9. Fludd. Zemnaya muzyka; On zhe: Zemnoi monochord. Entsiklopedicheskoe izlozhenie Masonskoi, Germeticheskoi, Kabbalistkoi i Rozenkreitserovskoi simvolicheskoi filosofii. Interpretatsiya Sekretnykh uchenii, skrytykh za ritualami, allegoriyami i misteriyami vsekh vremen Menli P. Kholla [Fludd. The Earth music; The same: Earth monochord. Encyclopedic Outline of the Masonic, Hermetic, Cabbalistic and Rosicrucian symbolical Philosophy. Interpretation of the secret teachings, hidden behind the rituals, allegories and mysteries of all time by Manly P. Hall]. – Sankt-Petersburg., Spiks, 1994., pp. 288, 290, 293.
10. Golygina K.I. «Velikii predel»: Kitajskaja model' mira v literature i kul'ture I-XIII vv. [«The Great Divide»: Chinese model of the world in the literature and culture of I-XIII centuries.]. – Moskva.: Nauka [Science]. Izdatel'skaja firma "Vostochnaja literatura" ["East Literature" book-publishing firm], 1995., p. 87
11. G.A. Tkachenko, Kosmos, muzyka, ritual: Mif i estetika v «Lyuishi chun'tsyu» [Cosmos, music, ritual: Myth and aesthetics in the “Lyuishi chun'tsyu”] – Moskva., Nauka [Science], Editor-in-chief. vost. lit-ry, 1990., p. 41.
12. Dubrovskii V.N. Kontseptsii prostranstva-vremeni. Fizicheskii i filosofskii aspekty [Concepts of space-time. The physical and philosophical aspects] – Moskva., Nauka [Science], 1991., pp. 88–105, 135–152.
13. Bol'shoi slovar' inostrannykh slov [Grand dictionary of Foreign Words] - Publisher «IDDK», 2007.
14. Tolkovyi slovar' inostrannykh slov L.P. Krysina [The explanatory dictionary of foreign words] – Moskva., Russkii yazyk, 1998
15. Bol'shoi russko-angliiskii slovar' [Russian-English dictionary]
16. Muzykal'naya entsiklopediya [Musical encyclopedia]: In 6 v. editorial board.: Yu. V. Keldysh (editor in chief) and others. - Moskva., «Sovetskii kompozitor, 1973 – 1982». - V. 3: Korto - Oktol'., 1976., p. 730
17. Slovar' russkogo yazyka pod redaktsiei A.P. Evgen'evoi [The Russian dictionary edited by A.P. Evgenyeva]. – MAS, 1986., p. 310.
18. Slovar' inostrannykh slov, voshedshikh v sostav russkogo yazyka [Dictionary of foreign words used in the Russian language] - Chudinov A.N., 1910.
19. Polnyi slovar' inostrannykh slov, voshedshikh v upotreblenie v russkom yazyke [A complete dictionary of foreign words used in the Russian language]. - Popov M., 1907.
20. Slovar' inostrannykh slov, voshedshikh v sostav russkogo yazyka [Dictionary of foreign words used in the Russian language]. - Pavlenkov F., 1907.
21. Bol'shoi slovar' inostrannykh slov [Grand dictionary of Foreign Words]. - Publisher «IDDK», 2007.
22. Ayazbekova S.Sh. «Kul'tura Evrazii» i «evraziiskaya kul'tura» ["Culture of Eurasia" and "Eurasian Culture"]. Kazakhstan i evraziiskaya ideya v novom mire: Sbornik dokladov Mezhdunarodnogo nauchnogo foruma [Kazakhstan
and the Eurasian idea in the new world: Proceedings of the International Scientific Forum]. Edited by A.V.Sidorovicha and E.B. Sydykova. – In 2 V. 1. – Astana., 2012., pp. 216-220.
23. S.Sh. Ayazbekova. K voprosu ob osmyslenii fenomena evraziiskogo kul'turnogo prostranstva [To the question of understanding the phenomenon of the Euroasian cultural space]. IX Evraziiskii nauchnyi forum «Nasledie L.N.Gumileva i sovremennaya evraziiskaya integratsiya» [IX Euroasian scientific forum "L.N. Gumilev's Heritage and modern Euroasian integration"] – Astana., 2012., pp. 364-368.
24. Ajazbekova S.Sh. Tradicii i innovacii kak vektory obosoblennosti i edinenija [Traditions and innovations as vectors of isolation and unification]., 79-aja Mezhdunarodnaja nauchno-prakticheskaja konferencija "Vektory obosoblennosti i edinenija v sisteme koordinat obshhestvennogo razvitija"., 1 jetap pervenstva po sociologicheskim naukam [79th International scientific and practical conference "Isolation and unification vectors in the social development coordinate system", the 1st stage of championship in Sociological sciences]. - London., Mezhdunarodnaja Akademija Nauk i Vysshego Obrazovanija [International Academy of Science and Higher Education], 21-26 marta 2014 g. [Electronic resource]. – http://gisap.eu/ru/node/45056